Ellamaa elektrijaama ajalugu

Eesti Vabariigi iseseisvumise järel 1918.a. oli energiatootmine üks olulisemaid majandusala küsimusi, mida kiirelt lahendada. Õli kättesaadavus oli Venemaal toimuva kodusõja tõttu äärmiselt küsitav ja siis võeti vastu otsus – Eestis toodetakse elektrit kasutades kodumaiset kütust. Ida-Virumaal oli Eesti Põlevkivitööstus oma tarbeks põlevkivist elektrit tootnud ja seda oli võimalik laiendada. Lääne-Eestis asuvad suured turbamaardlad leiti samuti sobivad olevat elektritootmises kütusena kasutada. Asutati Eesti Turbatööstuse AS, kelle ülesandeks sai elektrijaama(de) sobivate asukohtade leidmine, jaamade ülesehitamine ning voolu tootmise käivitamine.

1922.a. algasid Ellamaa elektrijaama ehitustööd. Sellele eelnes pikk kohaotsing, ning arhitektuurikonkurss, mille võitis peale Venemaal toimunud revolutsiooni Eestisse emigreerunud vene-poola päritolu Aleksander Vladovski. Historistlikus stiilis ja pigem lossi, kui tööstushoonet meenutav elektrijaam sai valmis 1923.a. ning avati pidulikult 14. mail. Elektrijaama algne võimsus oli 1.400 kW, kuid 1940. aastaks oli see juba 8,5 MW. Elektrijaama hoone koosneb kolmest põhisosast – katlamaja, generaatorisaal ning jaotla. Hoone ehitusel ei hoitud kokku ei materjale ega raha.

1966.a. 1. mail elektrijaam suleti. Järgmised 40 aastat töötas hoone Turba asula katlamajana. Hoone seisukorra parandamisse selle aja jooksul vahendeid ei investeeritud ning lagunemisoprotsess algas. Selles osas ei toonud muutust ka Eesti Vabariigi taasiseseisvumine. Mitu korda omanikuu vahetanud, aga jätkuvalt katlamajaks kasutatud hoone amortiseerus üha kiirenevas tempos. 2005.a. külastas vana elektrijaama hoonet MOMU Mootorispordi muuseumi delegatsioon, et uurida võimalusi siin muuseum rajada. Esialgne plaan siiski maeti maha. 2007.a.b> jõudsid osapooled siiski kokkuleppele ning hoone taastamine sai alguse. Töö käigus muutusid plaanid korduvalt seoses eksponaatide hulga kasvu, aga ka hoone seisukorrast tingitud probleemide tõttu. 2017. olid katlamaja ja generaatorisaal restaureeritud ja valmis eksponaate vastu võtma. Ellamaa elektrijaama kolmas elu oli alanud.